اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۷ آذرماه ۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۷ آذرماه ۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 105 44,458 نقدی 133374 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 480 47,649 نقدی 52413 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 99 50,113 نقدی 150339 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 1,518 46,449 سلف 139347 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 210 44,458 نقدی 133374 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 44,856 سلف 134568 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 330 52,702 نقدی 158106 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 50,113 نقدی 150339 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 110 44,458 نقدی 133374 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 51,149 نقدی 153447 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 240 42,075 نقدی 46282 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 50,113 نقدی 150339 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 440 44,458 نقدی 133374 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 220 55,101 نقدی 165303 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 42,872 نقدی 47159 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 50,113 نقدی 150339 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 110 44,458 نقدی 133374 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 110 44,458 نقدی 133374 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 220 44,458 نقدی 133374 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 46,859 نقدی 51544 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 1,008 44,637 نقدی 49100 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 46,202 نقدی 50822 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 700 50,113 نقدی 150339 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 44,458 نقدی 133374 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 200 44,458 نقدی 133374 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 500 55,101 نقدی 165303 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 44,637 نقدی 49100 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 105 50,113 نقدی 150339 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 315 44,458 نقدی 133374 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 50,113 نقدی 150339 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 63 47,047 نقدی 141141 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 504 44,458 نقدی 133374 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/08/27 - 15:40:10
Go to top