آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۸ مهرماه ۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

امروز عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا ۴۰ هزار و ۳۲۱ تن و تقاضای آن هم بالغ بر ۱۲۴ هزار و ۸۳۱ تن بود.

به این ترتیب در گروه محصولات پلیمری امروز متاثر از رشد قیمت دلار شاهد رقابت برای اکثر محصولات پلیمری بودیم، به طوری که در گروه پلی پروپیلن ها نساجی پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R پلی پروپیلن جم با ۳۳۰ تن عرضه ۲۲۶۶ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۱۷۷ تومان و میانگین قیمت خرید آن هم ۴ هزار و ۴۸۲ تومان رقم خورد.

پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲Rپتروشیمی شازند هم با ۷۰۰ تن عرضه ۳۳۶۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه ۴ هزارو ۱۷۷ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۴۸۶ تومان رقم خورد.

پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۰Jجم هم با ۱۱۰ تن عرضه ۱۲۵۴ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۱۷۷ تومان و نرخ خرید این کالا هم ۴ هزار و ۵۹۲ تومان رقم خورد.

در گروه پلی اتیلن های ترفتالات گرید بطری هم با وجود گذر از فصل مصرف، همچنان شاهد رقابت برای گریدهای بطری بودیم.

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ پتروشیمی تندگویان با ۸۱۴ تن عرضه ۱۳۸۳۸ تن تقاضا داشت،قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۱۴۱ تومان و نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۵۲۵ تومان بود.

همچنین در گروه پی وی سی ها هم شاهد رقابت کارگزاران برای خرید محصولات بودیم. به طوری که پلی وینیل کلراید S۶۵ پتروشیمی اروند با ۲۰۵۸ تن عرضه ۴۲۹۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۴۹۷ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۳ هزار و ۵۶۳ تومان رقم خورد.

 

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 44,911 200 41,775 1020 200 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم نقدی 50,669 110 47,073 506 110 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی آبادان نقدی 34,975 500 34,975 180 40 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 47,491 418 43,174 5995 418 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
پلی پروپیلن جم نقدی 50,406 154 50,356 176 154 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 56,761 0 56,761 10 10 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی 57,435 399 57,435 126 126 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم نقدی 43,448 2992 42,148 3234 2992 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 45,257 506 41,143 7964 506 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 34,907 300 34,276 740 300 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J
پلی پروپیلن جم نقدی 45,952 110 41,775 1254 110 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 45,257 814 41,143 13838 814 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0030
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 51,105 220 51,105 220 220 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم نقدی 42,421 2002 39,680 10340 2002 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 46,459 0 46,459 24 24 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,205 110 47,205 66 66 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پلی پروپیلن جم نقدی 44,821 330 41,775 2266 330 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 51,105 302/4 51,105 172/8 172/8 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,084 1320 42,809 2640 1320 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,426 0 40,426 24 24 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
پتروشیمی تبریز نقدی 83,647 100 83,647 30 30 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,847 1100 46,459 2904 1100 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی (مچینگ) 55,081 0 55,081 270 270 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 42,637 750 41,465 1430 750 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 46,592 1015/2 46,459 1101/6 1015/2 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 37,773 0 37,773 44 44 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی 56,761 50 56,761 20 10 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 35,636 2508 34,975 4290 2508 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 47,205 0 47,205 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی جم نقدی 43,395 2002 42,436 3861 2002 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان سلف 46,090 2310 41,900 8734 2310 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE
پتروشیمی شازند نقدی   400 47,073 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 58,414 100 58,414 110 100 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 44,415 1012 42,809 3179 1012 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 44,862 700 41,775 3360 700 عمده عادی
پلی بوتادین رابر1220
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   399 67,793 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 58,461 150 58,414 170 150 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام نقدی 47,796 1500 46,459 3730 1500 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 55,081 500 55,081 250 230 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   70 98,194 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 46,536 2200 42,677 7744 2200 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان سلف 38,981 500 38,473 820 500 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 44,418 1500 42,677 4100 1500 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   100 83,647 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر سلف 54,466 2000 49,391 5680 2000 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف 35,235 1000 34,975 1540 1000 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی شازند نقدی 54,362 1500 46,783 5660 1500 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 45,952 798 41,775 3192 798 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 57,606 600 55,081 1360 600 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر نقدی 35,654 1000 34,975 2040 1000 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500
پتروشیمی بندرامام سلف 41,831 2000 39,680 5920 2000 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G
پتروشیمی شازند نقدی 47,073 700 47,073 700 700 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 58,857 750 57,722 1050 750 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 34,975 0 34,975 460 460 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند سلف 37,773 220 37,773 264 44 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/07/18 - 17:22:18
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم