آگهی مناقصه خدماتی کالای شهروند  برای خرید ۶۰۰ تن نایلکس زیست تخریب پذیر

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

عنوان آگهی مناقصه خرید 600تن نایلکس زیست تخریب پذیر سازگار با محیط زیست

شرح آگهی مناقصه خرید 600تن نایلکس زیست تخریب پذیر سازگار با محیط زیست

تاریخ انتشار 1396-07-17

دریافت اسناد 1396-07-27  

شماره تماس 23621258-23621253

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم