آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷مهرماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷مهرماه ۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 51,780 273 6237 273 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نوید زرشیمی نقدی 45,526 252 1554 252 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 43,585 1936 4290 1936 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی مارون نقدی 42,436 1518 550 264 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار نقدی 45,263 903 3675 903 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 42,436 960 504 360 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
پتروشیمی کردستان نقدی 46,459 240 60 60 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی 40,426 240 144 96 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی مارون سلف 43,119 1936 3498 1936 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی مارون نقدی 44,156 506 2860 506 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی (مچینگ) 83,442 0 20 20 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,426 0 120 120 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 42,436 0 1254 1254 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 42,436 0 600 600 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
پتروشیمی کردستان نقدی   240 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نوید زرشیمی نقدی 45,952 504 1701 504 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 51,780 252 12558 252 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/07/17 - 17:32:3
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم