قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶

 

عنوانقیمت    
 LLD209امیر کبیر 51,900 ریال        
 فیلم 020 بندر امام 52,800 ریال        
 فیلم 0075 بندر امام 53,000 ریال        
 2420H امیر کبیر 51,800 ریال        
 بادی 0035 48,300 ریال        
 تزریقی 52518 45,900 ریال        
 بادی BL3 جم 48,000 ریال        
 F7000ایلام 48,000 ریال        
 بادی X5 مارون 48,100 ریال        
 2102 51,600 ریال        
 2100 59,000 ریال        
 3840 تبریز 46,800 ریال        
 PET 821تندگویان ریال        
 LF0190 52,800 ریال        
 PP C30S 50,000 ریال        
 PP Z30S 49,500 ریال        
 PP 548-R ریال        
 P P 552R اراک 48,900 ریال        
 PVC S65 اروند (کف) 39,250 ریال        
 PVC S65 بندر(کف) 39,500 ریال        
 کریستال 1540تبریز 64,500 ریال        
 هایم پک 7240تبریز 65,000 ریال        
 ABS تبریز 91,000 ریال        
 تایتا 321برج 10 75,000 ریال        
 اف ام اس (جدید) 65,000 ریال        
 اف اس ای(جدید) 65,000 ریال        
 EPSبانیار 65,000 ریال        
 300 ایران 66,000        
 200 ایران 67,000        
 شینهو 2000(بار جدید) 72,000 ریال      

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم