آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ مهرماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ مهرماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   200 60,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 60,000 200 60,000 100 100 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 60,000 200 60,000 100 100 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 38,040 0 38,040 22 22 عمده بلند مدت
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند سلف 38,040 88 38,040 66 66 عمده بلند مدت
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   120 59,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   120 59,000 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی   506 38,202 0 0 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان نقدی 44,828 88 44,828 88 88 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان نقدی 42,697 330 42,697 330 330 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان نقدی 44,018 66 44,018 44 44 عمده بلند مدت
پلی استایرن معمولی MP08
محب پلیمر قم نقدی   100 54,200 0 0 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 4512
محب بسپار ایده گستر نقدی   200 56,100 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 50,757 0 50,757 21/6 21/6 عمده عادی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین
پتروشیمی خوزستان سلف 75,200 52/8 75,200 8/8 8/8 عمده عادی
اپوکسی رزین مایع E6
پتروشیمی خوزستان سلف   52/8 82,600 4/4 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   200 60,000 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/07/17 - 08:52:57
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم