اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۶ مهرماه۱۳۹۶

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی مهر 40 33,317 نقدی 99951 عمده عادی
اسید ترفتالیک - OFF درجه 2 پتروشیمی تندگویان 500 15,563 نقدی 46689 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 پتروشیمی تندگویان 200 18,896 نقدی 56688 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 140 32,472 نقدی 97416 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 920 33,594 نقدی 100782 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 پتروشیمی تندگویان 100 31,549 نقدی 94647 عمده عادی
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 18 130,000 نقدی 390000 عمده عادی
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 20 119,266 سلف 357798 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/07/15 - 17:30:37

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم