آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ مهرماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ مهرماه ۹۶

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی مارون نقدی 41,681 66 41,681 66 66 عمده بلند مدت
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی مارون نقدی 41,165 66 41,165 66 66 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان سلف 38,202 1012 38,202 1012 1012 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220
پتروشیمی شازند نقدی 68,120 1008 68,120 262/08 262/08 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 39,348 0 39,348 1820 1820 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 41,165 0 41,165 480 480 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 38,535 0 38,535 44 44 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 37,056 0 37,056 308 308 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 68,120 0 68,120 40/32 40/32 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,088 0 40,088 24 24 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641
پتروشیمی تندگویان سلف   484 41,704 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S
پتروشیمی جم نقدی   1001 43,495 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S60
پتروشیمی بندرامام سلف 39,942 2486 38,040 3564 2486 عمده خاص
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
پتروشیمی تندگویان سلف 38,535 3014 38,535 22 22 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 41,001 66 41,001 66 66 عمده بلند مدت
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 41,690 66 41,690 66 66 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان سلف 37,056 2508 37,056 1936 1936 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/07/15 - 17:12:23

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم