آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۱ مهرماه ۹۶

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

 

حجم عرضه ها ۵۶ هزار و ۴۹۳ تن و تقاضای آن هم بالغ بر ۱۱۱ هزار و ۹۳۳ تن رقم خورد.

به این ترتیب در گروه محصولات پلیمری، پلی پروپیلن های نساجی و شیمیایی، پلی اتیلن سبک خطی ۲۰۹، پلی اتیلن های ترفتالات گرید بطری، پلی اتیلن سنگین اکستروژن و برخی از گریدهای پلی اتیلن سبک فیلم با رقابت از سوی کارگزاران خریداری شدند.

در همین حال پلی استایرن ها هم بازار آرامی را مانند هفته گذشته پشت سر گذاشتند. کاهش نرخ جهانی این کالاها دلیل بی رغبتی به بازار آنهاست.

در گروه پلی پروپیلن های نساجی، پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R جم با ۴۴۰ تن عرضه ۱۰۷۸ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۹۷۴ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۱۵۴ تومان بود.

همچنین پلی پروپیلن فیلم HP۵۲۵J این مجتمع هم با ۴۰۹۲ تن عرضه ۷۴۸۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا۴ هزارو ۱۱ تومان بود. معامله گران این کالا را با قیمت ۴ هزار و ۴۱۲ تومان خریداری کردند.

پلی پروپیلن نساجی Z۳۰Sپتروشیمی شازند هم با ۴۰۰ تن عرضه ۷۰۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه آن ۳ هزار و ۹۷۴ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۱۴۰ تومان رقم خورد.

پلی پروپیلن نساجی PYI۲۵۰پلی نار هم با ۹۰۳ تن عرضه ۱۳۲۳ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۹۷۴ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۸۷ تومان بود.

در گروه پلی پروپیلن های شیمیایی، پلی پروپیلن شیمیایی RP۳۴۰R جم با ۲۲۰ تن عرضه ۱۶۹۴ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۶۱۰ تومان و نرخ خرید آن هم ۵ هزار و ۷۱ تومان رقم خورد.

همچنین پلی پروپیلن شیمیایی ZB۳۳۲C نویدزرشیمی با ۲۷۳ تن عرضه ۷۹۸۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۴۹۹ تومان و نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۹۴۹ تومان بود.

در گروه پلی اتیلن ها هم پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ تن عرضه و ۲۱۰۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه آن ۴ هزار و ۱۵۴ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۲۶۷ تومان رقم خورد.

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم نقدی 44,124 4092 40,113 7480 4092 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 41,406 400 39,743 700 400 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 39,348 0 39,348 20 20 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250
پتروشیمی پلی نار نقدی 40,871 903 39,743 1323 903 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی   150 59,271 0 0 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 63,655 0 63,655 40/04 40/04 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,133 1210 41,543 3410 1210 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 41,851 700 39,743 1740 700 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف 35,222 400 35,222 20 20 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 44,018 814 40,017 6765 814 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G
پتروشیمی شازند نقدی   700 44,994 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 50,757 0 50,757 44 44 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر سلف 51,372 1200 47,365 3200 1200 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 49,493 273 44,994 7980 273 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 35,222 3014 35,222 2508 1628 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان سلف 42,697 308 38,816 6435 308 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE
پتروشیمی شازند نقدی   400 44,994 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 41,646 0 41,646 418 418 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی 60,068 400 60,068 64 64 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 42,670 1000 41,543 2100 1000 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر نقدی 35,235 900 35,222 1260 900 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان سلف 44,828 2508 40,753 8008 2508 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   500 54,986 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 41,646 0 41,646 220 220 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند سلف 38,040 220 38,040 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,165 0 41,165 132 132 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی مارون نقدی 41,165 1012 41,165 220 198 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 41,778 399 39,743 2205 399 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511
پتروشیمی جم نقدی   55 39,348 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 46,142 0 46,142 220 220 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
پتروشیمی لرستان نقدی 40,088 240 40,088 48 48 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,348 0 39,348 363 363 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی 40,088 240 40,088 48 48 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی 83,442 100 83,442 20 20 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D
پتروشیمی امیرکبیر نقدی   220 50,757 0 0 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی (مچینگ) 83,442 0 83,442 5 5 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 50,757 302/4 50,757 194/4 194/4 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 50,757 0 50,757 21/6 21/6 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 46,142 1000 46,142 780 760 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 41,165 960 41,165 360 288 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی آبادان نقدی   500 35,222 100 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 41,165 0 41,165 96 96 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
پتروشیمی تندگویان سلف 38,535 3014 38,535 352 352 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 38,535 0 38,535 264 264 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01
پتروشیمی مهاباد نقدی 41,543 240 41,543 96 96 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون سلف 41,001 1518 39,743 2266 1518 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0030
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 50,757 220 50,757 242 176 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 34,518 0 34,518 20 20 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
پتروشیمی تبریز نقدی 83,442 80 83,442 10 10 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 49,493 315 44,994 12936 315 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی 63,655 300/3 63,655 150/15 150/15 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 34,518 300 34,518 500 280 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M
پتروشیمی ایلام سلف 45,666 2024 44,910 2508 2024 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
پتروشیمی آریا ساسول نقدی   110 46,882 0 0 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 54,986 600 54,986 30 30 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نوید زرشیمی نقدی 44,124 1512 40,113 6111 1512 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 46,477 1000 46,142 1360 1000 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G
پتروشیمی مارون نقدی 41,238 308 39,743 726 308 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 41,646 1012 41,646 704 594 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B
پتروشیمی ایلام نقدی   506 41,165 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
پلی پروپیلن جم نقدی 48,249 110 48,249 110 110 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی مارون نقدی 41,681 506 41,646 594 506 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 41,119 750 41,119 370 230 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف (مچینگ) 35,222 0 35,222 100 100 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,646 1320 41,646 484 418 عمده عادی
پلی بوتادین رابر1220
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   400 68,120 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پلی پروپیلن جم نقدی 46,167 220 44,994 462 220 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 41,690 2024 39,743 4356 2024 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 59,271 100 59,271 10 10 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 35,222 0 35,222 374 374 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,142 1100 46,142 242 176 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   70 97,953 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 45,898 220 44,994 352 220 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی جم نقدی 41,165 2002 41,165 484 264 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 57,602 750 57,602 380 360 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 41,165 0 41,165 44 44 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 44,018 814 40,017 3597 814 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
پتروشیمی کردستان نقدی   240 50,757 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم نقدی 39,348 2002 39,348 1793 1639 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 40,817 110 39,543 310 110 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 46,142 0 46,142 240 240 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731
پتروشیمی تندگویان سلف 43,634 66 39,668 660 66 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی   1015/2 46,142 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R
پلی پروپیلن جم نقدی 50,714 220 46,104 1694 220 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 41,721 803 41,646 924 803 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 41,543 0 41,543 144 144 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان سلف 39,650 500 38,744 680 500 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی   240 41,543 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پلی پروپیلن جم نقدی 41,544 440 39,743 1078 440 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500
پتروشیمی بندرامام سلف 39,348 2000 39,348 360 140 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 57,602 0 57,602 50 50 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732
پتروشیمی تندگویان سلف 42,313 242 38,467 5324 242 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی   50 57,594 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/07/11 - 17:22:24
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم