قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی +۲۹ شهریورماه ۱۳۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی +۲۹ شهریورماه ۱۳۹۶

 

 

 

 

عنوانقیمت    
 LLD209امیر کبیر 47,500 ریال        
 فیلم 020 بندر امام 51,500 ریال        
 فیلم 0075 بندر امام 52,000 ریال        
 2420H امیر کبیر 53,000 ریال        
 بادی 0035 44,200 ریال        
 تزریقی 52518 44,800 ریال        
 بادی BL3 جم 47,100 ریال        
 F7000ایلام 47,800 ریال        
 بادی X5 مارون 46,000 ریال        
 2102 50,700 ریال        
 2100 58,000 ریال        
 3840 تبریز 47,200 ریال        
 PET 821تندگویان 46,600 ریال        
 LF0190 51,700 ریال        
 PP C30S 48,700 ریال        
 PP Z30S 48,600 ریال        
 PP 548-R 44,500 ریال        
 P P 552R اراک 49,400 ریال        
 PVC S65 اروند (کف) 39,400 ریال        
 PVC S65 بندر(کف) 39,500 ریال        
 کریستال 1540تبریز 57,700 ریال        
 هایم پک 7240تبریز 62,400 ریال        
 ABS تبریز 100,000 ریال        
 تایتا 321برج 10 75,000 ریال        
 اف ام اس (جدید) 67,000 ریال        
 اف اس ای(جدید) 67,000 ریال        
 EPSبانیار 65,000 ریال        
 300 ایران 68,500        
 200 ایران 69,500        
 شینهو 2000(بار جدید) 73,000 ریال      
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم