آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۷ شهریورماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 43,761 506 39,783 4774 506 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G
پتروشیمی مارون نقدی 42,203 660 39,783 1166 660 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی V30G
پتروشیمی مارون نقدی 42,052 484 39,783 880 484 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 43,761 2024 39,783 11374 2024 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 41,632 0 41,632 176 176 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی مارون نقدی 41,632 2024 41,632 770 638 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01
پتروشیمی مهاباد نقدی 41,695 240 41,695 72 72 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,461 0 40,461 48 48 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی 40,461 960 40,461 384 384 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
پتروشیمی لرستان نقدی 40,461 480 40,461 48 48 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7
پتروشیمی لرستان نقدی   72 43,483 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی 43,761 126 39,783 819 126 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
پتروشیمی کردستان نقدی   240 51,011 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی 1102L
پتروشیمی رجال نقدی 41,731 255 39,783 510 255 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار نقدی 43,761 903 39,783 4410 903 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 49,542 420 45,039 18522 420 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نوید زرشیمی نقدی 42,691 504 39,783 1344 504 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 49,542 210 45,039 8190 210 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/06/28 - 07:12:46

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم