اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نوید زرشیمی 42 40,535 نقدی 121605 عمده عادی
آنیلین پتروشیمی کارون 16 49,000 نقدی 147000 عمده عادی
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک OFF درجه 1 پتروشیمی کارون 16 91,066 نقدی 273198 عمده عادی
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 18 124,077 نقدی 372231 عمده عادی
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 20 113,832 نقدی 341496 عمده عادی

 

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم