اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 1,152 36,850 نقدی 110550 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 88 33,494 نقدی 40192 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی جم 176 39,155 نقدی 117465 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 27,566 نقدی 33079 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی جم 132 39,155 نقدی 117465 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 34,114 نقدی 40936 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 264 31,012 نقدی 37214 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی آبادان 100 18,952 نقدی 22742 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 88 23,000 نقدی 69000 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی آبادان 80 31,012 نقدی 37214 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پتروشیمی تخت جمشید 48 40,000 نقدی 120000 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پتروشیمی تخت جمشید 55 21,000 نقدی 63000 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پتروشیمی جم 836 39,014 نقدی 117042 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 80 18,952 نقدی 22742 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 660 36,850 نقدی 110550 عمده عادی
               
 

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم