نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 18 111,847 نقدی 335541 عمده عادی
آنیلین پتروشیمی کارون 16 49,000 نقدی 147000 عمده عادی
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 20 102,612 نقدی 307836 عمده عادی
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک OFF درجه 1 پتروشیمی کارون 16 82,089 نقدی 246267 عمده عادی
سولفات آمونیوم ذوب آهن اصفهان 300 8,700 سلف 26100 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 بانیار پلیمر گنبد 600 23,000 نقدی 69000 عمده عادی
تری اتانول آمین - OFF درجه 2 پتروشیمی شازند 187 17,000 نقدی 51000 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی ایلام 100 26,218 نقدی 78654 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی مهر 20 32,268 نقدی 96804 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/06/19 - 10:10:35

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم