آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۴ شهریورماه ۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۴ شهریورماه ۹۶

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند سلف 36,311 220 36,311 198 198 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 42,146 506 40,335 1958 506 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 47,446 0 47,446 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,923 0 39,923 432 432 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی 39,923 600 39,923 20 20 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
پتروشیمی تبریز نقدی 80,580 200 80,580 40 40 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 58,347 0 58,347 10 10 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 33,490 200 32,949 880 200 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 58,347 150 58,347 130 130 عمده عادی
پلی بوتادین رابر1220
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   294 60,175 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,353 1210 40,526 3982 1210 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی 56,695 50 56,695 20 20 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام نقدی 34,476 2992 33,621 6402 2992 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 38,594 1012 37,809 2398 1012 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 46,949 1000 44,855 2600 1000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 45,667 1015/2 44,855 1576/8 1015/2 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,799 0 41,799 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی جم نقدی 45,241 2024 42,735 3916 2024 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,526 0 40,526 352 352 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی 1102L
پتروشیمی رجال نقدی 42,918 189 39,017 2331 189 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 42,214 1000 39,310 2160 1000 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,923 0 39,923 580 580 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان نقدی 39,351 2013 37,809 4290 2013 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
پلی پروپیلن جم نقدی 47,446 110 47,446 22 22 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی 52,860 294 52,860 21 21 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی 42,918 210 39,017 2709 210 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 42,918 700 39,017 9040 700 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 57,348 800 54,963 1990 800 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S
پتروشیمی جم نقدی   2002 42,167 22 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 42,918 400 39,017 2980 400 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 47,798 1000 44,855 2800 1000 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE
پتروشیمی شازند نقدی   400 44,221 20 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ
پتروشیمی جم نقدی 41,799 2002 41,799 132 132 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 42,117 800 40,345 1440 800 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 51,980 20 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 44,855 0 44,855 24 24 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی 40,956 2000 39,923 3900 2000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 50,548 324 49,340 475/2 324 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 56,695 0 56,695 10 10 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA
پتروشیمی جم نقدی 40,526 2002 40,526 319 187 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 61,111 100 58,347 310 100 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G
پتروشیمی شازند نقدی   700 44,221 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر نقدی 33,827 2000 33,621 2560 2000 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 36,311 0 36,311 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845
پتروشیمی تندگویان نقدی 38,834 198 38,834 198 198 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 33,916 2992 33,621 3630 2992 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 42,044 1012 40,335 3487 1012 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B
پتروشیمی ایلام نقدی   1012 39,923 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی شازند نقدی 45,862 1000 42,735 3000 1000 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 52,674 900 51,980 1370 900 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان نقدی 41,462 2310 39,676 5148 2310 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/06/14 - 17:12:21
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم