اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۶

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
آهک پخته ذوب آهن اصفهان 20,000 1,250 سلف 3750 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پتروشیمی تخت جمشید 40 20,000 نقدی 60000 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی آبادان 180 30,259 نقدی 36310 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پتروشیمی تخت جمشید 32 40,000 نقدی 120000 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی آبادان 100 18,492 نقدی 22190 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 88 22,000 نقدی 66000 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 400 16,810 نقدی 20172 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 30 26,897 نقدی 32276 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 66 30,259 نقدی 36310 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 10 35,884 نقدی 107652 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 40 40,369 نقدی 121107 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 10 35,884 نقدی 107652 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی بندرامام 15 23,954 نقدی 71862 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 60 21,958 نقدی 65874 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 30 31,938 نقدی 95814 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1 پتروشیمی جم 44 34,747 نقدی 104241 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پتروشیمی جم 187 34,747 نقدی 104241 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 1 پتروشیمی جم 33 36,310 نقدی 108930 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 44 37,619 نقدی 112857 عمده عادی

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم