آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۳ شهریورماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۳ شهریورماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 44,221 0 44,221 88 88 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی مارون نقدی 40,374 2200 40,335 2332 2200 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 44,396 660 44,221 770 660 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی مارون نقدی 42,523 1100 39,017 4268 1100 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پلی پروپیلن جم نقدی 45,080 660 44,221 1408 660 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
پتروشیمی مارون نقدی 48,643 330 44,221 8206 330 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم نقدی 42,918 550 39,017 4686 550 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نوید زرشیمی نقدی 42,918 105 39,017 651 105 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم نقدی 43,322 110 39,384 550 110 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 42,680 168 41,399 231 168 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی   110 45,174 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 42,918 968 39,017 3872 968 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی   240 40,526 264 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
پتروشیمی کردستان نقدی 44,855 120 44,855 96 96 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,923 0 39,923 312 312 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 39,923 960 39,923 216 216 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01
پتروشیمی مهاباد نقدی 39,687 480 40,526 720 480 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 46,603 0 46,603 44 44 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 42,703 399 39,017 2079 399 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J
پلی پروپیلن جم نقدی 42,918 220 39,017 1056 220 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 48,643 630 44,221 17493 630 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی 46,603 154 46,603 110 110 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار نقدی 42,918 903 39,017 3591 903 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم نقدی 44,221 110 44,221 44 22 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03
پتروشیمی مهاباد نقدی   240 40,526 48 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
پتروشیمی کردستان نقدی   240 49,340 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/06/14 - 08:31:43

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم