قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۶

 

امیر کبیر 47,200 ریال        
 فیلم 020 بندر امام 51,000 ریال        
 فیلم 0075 بندر امام 51,000 ریال        
 2420H امیر کبیر 50,700 ریال        
 بادی 0035 44,500 ریال        
 تزریقی 52518 44,600 ریال        
 بادی BL3 جم 44,000 ریال        
 F7000ایلام 46,000 ریال        
 بادی X5 مارون 45,900 ریال        
 2102 51,000 ریال        
 2100 53,000 ریال        
 3840 تبریز 45,000 ریال        
 PET 821تندگویان 46,600 ریال        
 LF0190 50,700 ریال        
 PP C30S 47,500 ریال        
 PP Z30S 47,000 ریال        
 PP 548-R 50,300 ریال        
 P P 552R اراک 45,500 ریال        
 PVC S65 اروند (کف) 38,100 ریال        
 PVC S65 بندر(کف) 38,250 ریال        
 کریستال 1540تبریز 58,400 ریال        
 هایم پک 7240تبریز 63,200 ریال        
 ABS تبریز 89,800 ریال        
 تایتا 321برج 10 75,500 ریال        
 اف ام اس (جدید) 68,500 ریال        
 اف اس ای(جدید) 68,500 ریال        
 EPSبانیار 66,500 ریال        
 300 ایران 66,000        
 200 ایران 68,000        
 شینهو 2000(بار جدید) 78,000 ریال      
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم