اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۳ شهریورماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۳ شهریورماه

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 308 39,017 نقدی 42918 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 240 49,340 نقدی 54274 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 120 44,855 نقدی 49340 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 240 40,526 نقدی 44578 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 240 40,526 نقدی 44578 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 240 40,526 نقدی 44578 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 399 39,017 نقدی 42918 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 330 44,221 نقدی 48643 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 39,923 نقدی 43915 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 903 39,017 نقدی 42918 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 420 44,221 نقدی 48643 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 168 41,399 نقدی 45538 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 440 39,017 نقدی 42918 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 105 39,017 نقدی 42918 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 660 40,335 نقدی 44368 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 110 39,384 نقدی 43322 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 154 46,603 نقدی 51263 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 44,221 نقدی 48643 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 440 44,221 نقدی 48643 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 44,221 نقدی 48643 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 45,174 نقدی 49691 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 220 39,017 نقدی 42918 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 550 39,017 نقدی 42918 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/06/13 - 08:40:25

 

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم