پتروشیمی حجم معاملات محصولات پلیمری امروز ۳۵هزارو ۵۴۹ تن رقم خورد.

 

 

 


پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir): پتروشیمی حجم معاملات محصولات پلیمری امروز ۳۵هزارو ۵۴۹ تن رقم خورد.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، عرضه محصولات ۴۷ هزار و ۷۸۱ تن و تقاضای آن هم بالغ بر ۶۷ هزار و ۲۳۸ تن بود.

به این ترتیب در گروه محصولات پلیمری، پلی اتیلن های ترفتالات گرید بطری، پلی پروپیلن های نساجی، پلی استایرن ها، برخی ازگریدهای پلی اتیلن سبک فیلم و برخی از گریدهای پی وی سی ها با رقابت از سوی کارگزاران خریداری شدند.

در گروه پلی پروپیلن ها، پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XK  رجال ۳۹۹ تن عرضه و ۱۷۶۴ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۸۳۵ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزارو ۱۰ تومان رقم خورد.

در همین حال در گروه پلی اتیلن ها، پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام با ۱۰۰۰ تن عرضه ۱۷۸۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۳۹۷ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۴۸۶ تومان رقم خورد، این کالا به صورت سلف عرضه شده بود.

همچنین در گروه بطری ها، پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ با ۱۵۱۸ تن عرضه ۴۴۳۳ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۷۵۲ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۳ هزار و ۹۷۴ تومان بود.

در گروه پی وی سی ها، پلی وینیل کلراید S۶۵ پتروشیمی بندرامام با ۲۹۹۲ تن عرضه ۵۰۳۸ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۳۴۵ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۳ هزار و ۳۸۴ تومان بود.

در گروه پلی استایرن ها، پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز با ۶۰۰ تن عرضه ۱۶۷۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۹۹۷ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۳ هزار و ۳۸۴ تومان رقم خورد.

در همین حال پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام، پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم، پلی وینیل کلراید S۶۵ پتروشیمی اروند، پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز و پلی اتیلن سنگین بادی BL۳ پلیمر کرمانشاه وارد سیستم مچینگ شدند.

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,978 2000 43,391 2980 2000 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 40,518 400 38,359 2100 400 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر نقدی 33,458 1500 33,458 1500 1500 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 43,971 0 43,971 198 198 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم نقدی 38,126 5005 38,126 737 561 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 33,705 2750 33,458 4158 2750 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,698 110 44,698 44 44 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 41,473 1000 38,802 2560 1000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 44,866 1000 43,971 1780 1000 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید سلف 50,697 294 50,697 105 105 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S
پتروشیمی جم نقدی   2002 41,495 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 39,743 1518 37,524 4433 1518 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند سلف 36,135 220 36,135 198 176 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 4512
محب بسپار ایده گستر نقدی   200 53,200 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی جم نقدی 42,904 2002 41,922 3278 2002 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 43,971 1015/2 43,971 43/2 21/6 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 40,597 1012 39,676 2354 1012 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 39,676 0 39,676 198 198 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 40,107 399 38,359 1764 399 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 40,440 506 39,676 990 506 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   50 92,775 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی 39,549 3000 39,549 930 910 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 55,160 600 54,357 1440 600 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی   500 39,549 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,126 0 38,126 1243 1243 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 55,089 100 52,895 370 100 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G
پتروشیمی شازند نقدی   700 43,524 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV
پتروشیمی جم نقدی 38,853 2002 38,853 110 110 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 32,789 800 32,789 560 520 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   100 79,031 0 0 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 50,030 150 49,979 165 150 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 41,932 700 39,841 1490 700 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 43,971 0 43,971 151/2 151/2 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام نقدی 33,848 2992 33,458 5038 2992 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 51,379 600 49,979 1670 600 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE
پتروشیمی شازند نقدی   400 43,524 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 40,390 3300 40,002 4642 3300 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 40,537 700 38,359 3240 700 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 39,676 990 39,676 792 792 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 52,895 0 52,895 10 10 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,549 0 39,549 72 72 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 39,491 1012 37,524 4675 1012 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,971 660 43,971 462 462 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 36,135 0 36,135 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,549 0 39,549 1090 1090 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 52,895 200 52,895 160 130 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B
پتروشیمی ایلام نقدی   1012 39,549 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی شازند نقدی 43,072 1000 41,922 2200 1000 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان نقدی 41,270 1936 39,377 6050 1936 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 32,789 0 32,789 280 280 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 43,976 1000 43,971 1020 1000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی 52,091 50 51,398 90 50 عمده عادی
پلی بوتادین رابر1220
پتروشیمی تخت جمشید سلف   294 56,084 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/06/07 - 17:22:18

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم