قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۶ شهرویور ۱۳۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۶ شهرویور

 

آخرین نرخ های بازار :

ا 0075 / بندر امام : 50000
ا 020 / بندر امام : 48800
ا 2100 / لاله : 49800
ا 2102 / لاله : 48500
ا 2004TC / لاله : 49000
ا 2420D / امیرکبیر : 50000
ا 2420H / امیرکبیر : 49000
ا 0190 / آریا ساسول : 49000
ا LL209AA / امیرکبیر : 44800
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 44000
ا LL22402 / مهاباد : 44000
ا 52518 / جم : 45300
ا 5620 / شازند (اراک) : 70000
ا HI500 / بندر امام : 53000
ا 0035 / بندر امام : 42900
ا Bl3 / جم : 44500
ا Bl3 / مارون : 43500
ا Bl3 / کرمانشاه : 43500
ا F7000 / مهر : 45400
ا F7000 / ایلام : 44900
ا EX5 / جم : 46000
ا EX5 / مارون : 45000
ا EX5 / کرمانشاه : 44800
ا 5110 / آریا ساسول : 44800
ا 3840 / تبریز : 45000
ا EX3 / امیرکبیر : 49000
ا EX3 / شازند (اراک) : 49000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 48500
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 39000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 38800
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 38500
ا PP C30S / مارون : 46000
ا PP Z30S / مارون : 45000
ا PP Z30G / مارون : 46500
ا PP V30S / مارون : 48000
ا PP MR230 / مارون : 58500
ا PP 440G / پ پ جم : 49500
ا PP 440L / پ پ جم : 49500
ا PP 548R / پ پ جم : 49300
ا PP RP340R / پ پ جم : 54500
ا PP 550J / پ پ جم : 47000
ا PP 552R / پ پ جم : 45000
ا PP 510L / پ پ جم : 46000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 58500
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 58500
ا PP 332L / نوید زرشیمی : 51000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 45000
ا PP 510L / شازند (اراک) : 46000
ا 1540 / تبریز : 55500
ا 7240 / تبریز : 60500
ا ABS0150 / تبریز : 86000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 86000
ا PET 781 / تندگویان : 45500
ا PET 785 / تندگویان : 45500
ا PET 821 / تندگویان : 46500
ا PET 825 / تندگویان : 48500
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 55000

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم