آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۵ شهریور ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۵ شهریور۹۶

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,368 330 43,368 264 264 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی 34,749 506 34,749 506 506 عمده بلند مدت
اپوکسی رزین مایع E6
پتروشیمی خوزستان سلف 82,600 52/8 82,600 26/4 17/6 عمده عادی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین
پتروشیمی خوزستان سلف 75,200 88 75,200 22 22 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   100 57,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   100 57,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   100 57,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   100 57,000 0 0 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 53,968 0 53,968 100/8 100/8 عمده عادی
پلی استایرن معمولی MP08
محب پلیمر قم نقدی   100 48,950 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,215 0 38,215 440 440 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
پتروشیمی آریا ساسول نقدی   110 44,091 0 0 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 51,734 0 51,734 80/08 80/08 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 4512
محب بسپار ایده گستر نقدی   200 51,950 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان نقدی 39,588 286 39,588 330 286 عمده بلند مدت
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 43,368 0 43,368 66 66 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 56,000 120 56,000 120 120 عمده عادی
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 82,600 0 82,600 35/2 35/2 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 56,000 120 56,000 120 120 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 49,324 250 49,324 250 250 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان نقدی 41,079 330 41,079 330 330 عمده بلند مدت
 
آخرین بروز رسانی: 1396/06/05 - 17:32:28

 

 

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم