قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۵ شهریورماه ۱۳۹۶

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۵ شهریورماه

 

عنوانقیمت    
 LLD209امیر کبیر 44,500 ریال        
 فیلم 020 بندر امام 48,600 ریال        
 فیلم 0075 بندر امام 50,000 ریال        
 2420H امیر کبیر 47,500 ریال        
 بادی 0035 42,800 ریال        
 تزریقی 52518 43,700 ریال        
 بادی BL3 جم 43,000 ریال        
 F7000ایلام 44,500 ریال        
 بادی X5 مارون 45,000 ریال        
 2102 48,800 ریال        
 2100 52,500 ریال        
 3840 تبریز 45,000 ریال        
 PET 821تندگویان 46,600 ریال        
 LF0190 48,500 ریال        
 PP C30S 45,800 ریال        
 PP Z30S 45,200 ریال        
 PP 548-R 49,500 ریال        
 P P 552R اراک 45,100 ریال        
 PVC S65 اروند (کف) 37,700 ریال        
 PVC S65 بندر(کف) 37,900 ریال        
 کریستال 1540تبریز 55,100 ریال        
 هایم پک 7240تبریز 60,100 ریال        
 ABS تبریز 85,800 ریال        
 تایتا 321برج 10 75,500 ریال        
 اف ام اس (جدید) 66,000 ریال        
 اف اس ای(جدید) 66,000 ریال        
 EPSبانیار 60,000 ریال        
 300 ایران 58,000        
 200 ایران 62,000        
 شینهو 2000(بار جدید) 75,000 ریال      

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم