آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۴ شهریور ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۴ شهریور۹۶

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی (مچینگ) 75,582 0 75,582 85 85 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 39,187 0 39,187 88 88 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی 34,749 2002 34,749 924 924 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان نقدی 33,707 2002 33,707 1914 1914 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی 36,129 2002 36,129 220 220 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی 51,734 2002 51,734 200/2 200/2 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S70
پتروشیمی بندرامام نقدی 37,931 1650 37,703 2222 1650 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220
پتروشیمی شازند نقدی 53,968 1008 53,968 20/16 20/16 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500
پتروشیمی بندرامام نقدی   310/31 51,734 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 36,129 0 36,129 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,033 0 39,033 48 48 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 33,707 0 33,707 88 88 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
پتروشیمی تندگویان نقدی   1518 35,052 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/06/04 - 16:32:15

 

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم