اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۲ مردادماه ۱۳۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۲ مردادماه ۱۳۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
               
               
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 بانیار پلیمر گنبد 600 22,026 نقدی 66078 عمده عادی
تری اتانول آمین - OFF درجه 2 پتروشیمی شازند 110 16,500 نقدی 49500 عمده عادی
آنیلین پتروشیمی کارون 16 49,000 نقدی 147000 عمده عادی
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک OFF درجه 1 پتروشیمی کارون 16 77,166 نقدی 231498 عمده عادی
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون 18 106,104 نقدی 318312 عمده عادی
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک پتروشیمی کارون 20 96,458 نقدی 289374 عمده عادی
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم