قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۸ مردادماه ۱۳۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۸ مردادماه ۱۳۹۶

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 44,000 ریال   0 %  
 فیلم 020 بندر امام 46,700 ریال   0 %  
 فیلم 0075 بندر امام 49,500 ریال   0 %  
 2420H امیر کبیر 47,400 ریال   0 %  
 بادی 0035 41,700 ریال   0 %  
 تزریقی 52518 45,300 ریال   0 %  
 بادی BL3 جم 44,100 ریال   0 %  
 F7000ایلام 44,000 ریال   0 %  
 بادی X5 مارون 44,500 ریال   0 %  
 2102 43,200 ریال   0 %  
 2100 50,200 ریال   0 %  
 3840 تبریز 43,600 ریال   0 %  
 PET 821تندگویان 45,100 ریال   0 %  
 LF0190 46,000 ریال   0 %  
 PP C30S 44,700 ریال   0 %  
 PP Z30S 45,000 ریال   0 %  
 PP 548-R 49,000 ریال   0 %  
 P P 552R اراک 44,900 ریال   0 %  
 PVC S65 اروند (کف) 36,500 ریال   0 %  
 PVC S65 بندر(کف) 36,500 ریال   0 %  
 کریستال 1540تبریز 54,000 ریال   0 %  
 هایم پک 7240تبریز 60,500 ریال   0 %  
 ABS تبریز 81,900 ریال   0 %  
 تایتا 321برج 10 74,100 ریال   0 %  
 اف ام اس (جدید) 63,500 ریال   0 %  
 اف اس ای(جدید) 63,500 ریال   0 %  
 EPSبانیار 57,000 ریال   -10,000 14/93%  
 300 ایران 58,500   0 %  
 200 ایران 62,500   0 %  
 شینهو 2000(بار جدید) 73,000 ریال   0 %
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم