قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۷ مردادماه ۱۳۹۶

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۷ مردادماه ۱۳۹۶

 

 

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 44,400 ریال   100 /23%  
 فیلم 020 بندر امام 47,300 ریال   100 /21%  
 فیلم 0075 بندر امام 49,500 ریال   100 /2%  
 2420H امیر کبیر 46,200 ریال   -100 /22%  
 بادی 0035 42,200 ریال   100 /24%  
 تزریقی 52518 47,100 ریال   100 /21%  
 بادی BL3 جم 44,100 ریال   100 /23%  
 F7000ایلام 43,600 ریال   100 /23%  
 بادی X5 مارون 43,600 ریال   100 /23%  
 2102 43,200 ریال   -100 /23%  
 2100 50,200 ریال   0 %  
 3840 تبریز 43,600 ریال   100 /23%  
 PET 821تندگویان 45,100 ریال   100 /22%  
 LF0190 46,000 ریال   -100 /22%  
 PP C30S 44,600 ریال   100 /22%  
 PP Z30S 45,300 ریال   100 /22%  
 PP 548-R 49,100 ریال   100 /2%  
 P P 552R اراک 44,800 ریال   -100 /22%  
 PVC S65 اروند (کف) 36,700 ریال   100 /27%  
 PVC S65 بندر(کف) 36,700 ریال   100 /27%  
 کریستال 1540تبریز 54,800 ریال   -100 /18%  
 هایم پک 7240تبریز 60,500 ریال   0 %  
 ABS تبریز 81,900 ریال   100 /12%  
 تایتا 321برج 10 74,100 ریال   100 /14%  
 اف ام اس (جدید) 68,100 ریال   100 /15%  
 اف اس ای(جدید) 68,100 ریال   100 /15%  
 EPSبانیار 61,100 ریال   100 /16%  
 300 ایران 58,100   100 /17%  
 200 ایران 64,100   100 /16%  
 شینهو 2000(بار جدید) 75,200 ریال   200 /27%
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم