قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۶ مردادماه ۱۳۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۶ مردادماه

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 44,300 ریال   0 %  
 فیلم 020 بندر امام 47,200 ریال   0 %  
 فیلم 0075 بندر امام 49,400 ریال   0 %  
 2420H امیر کبیر 46,300 ریال   0 %  
 بادی 0035 42,100 ریال   0 %  
 تزریقی 52518 47,000 ریال   2,200 4/91%  
 بادی BL3 جم 44,000 ریال   0 %  
 F7000ایلام 43,500 ریال   0 %  
 بادی X5 مارون 43,500 ریال   0 %  
 2102 43,300 ریال   0 %  
 2100 50,200 ریال   0 %  
 3840 تبریز 43,500 ریال   0 %  
 PET 821تندگویان 45,000 ریال   0 %  
 LF0190 46,100 ریال   0 %  
 PP C30S 44,500 ریال   0 %  
 PP Z30S 45,200 ریال   0 %  
 PP 548-R 49,000 ریال   0 %  
 P P 552R اراک 44,900 ریال   0 %  
 PVC S65 اروند (کف) 36,600 ریال   500 1/39%  
 PVC S65 بندر(کف) 36,600 ریال   500 1/39%  
 کریستال 1540تبریز 54,900 ریال   0 %  
 هایم پک 7240تبریز 60,500 ریال   0 %  
 ABS تبریز 81,800 ریال   0 %  
 تایتا 321برج 10 74,000 ریال   0 %  
 اف ام اس (جدید) 68,000 ریال   0 %  
 اف اس ای(جدید) 68,000 ریال   0 %  
 EPSبانیار 61,000 ریال   0 %  
 300 ایران 58,000   0 %  
 200 ایران 64,000   0 %  
 شینهو 2000(بار جدید) 75,000 ریال   0 %

 

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم