آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ مردادماه ۹۶

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ مردادماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام نقدی 42,140 60 42,140 60 60 عمده خاص
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 33,707 0 33,707 616 616 عمده عادی
اپوکسی رزین مایع E6
پتروشیمی خوزستان سلف   88 82,600 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 56,000 180 56,000 80 80 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S70
پتروشیمی بندرامام نقدی 36,363 1980 36,363 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی 35,045 2013 35,045 814 814 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 42,140 0 42,140 22 22 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
پتروشیمی مارون نقدی 47,003 66 47,003 66 66 عمده بلند مدت
پلی بوتادین رابر 1220
پتروشیمی شازند نقدی   1008 51,707 0 0 عمده عادی
پلی کربنات 0710
پتروشیمی خوزستان نقدی   66 82,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 56,000 180 56,000 80 80 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,668 0 38,668 132 132 عمده عادی
پلی کربنات 1012
پتروشیمی خوزستان نقدی   66 82,000 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی (مچینگ) 56,000 0 56,000 100 100 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,363 0 36,363 770 770 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 35,045 0 35,045 242 242 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   100 57,000 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان نقدی 39,523 264 39,523 264 264 عمده بلند مدت
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 57,000 100 57,000 100 100 عمده عادی
پلی استایرن معمولی MP08
محب پلیمر قم نقدی   100 48,210 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام نقدی 44,685 100 44,685 100 100 عمده خاص
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان نقدی 32,696 4004 32,696 1738 1738 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000
بانیار پلیمر گنبد نقدی   200 57,000 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان نقدی 39,930 88 39,930 88 88 عمده بلند مدت
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی 38,032 60 38,032 40 40 عمده خاص
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان نقدی 33,707 1518 33,707 352 352 عمده عادی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین
پتروشیمی خوزستان سلف 75,200 88 75,200 26/4 26/4 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی (مچینگ) 56,000 0 56,000 100 100 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی   504 49,982 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,696 0 32,696 2068 2068 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,238 0 37,238 242 242 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
پتروشیمی تندگویان نقدی   1518 34,001 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 57,000 100 57,000 100 100 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 38,439 330 38,439 330 330 عمده بلند مدت
 
آخرین بروز رسانی: 1396/05/15 - 20:01:41

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم