اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۶ مردادماه ۹۶

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۶ مردادماه

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 903 38,102 نقدی 41912 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 550 42,612 نقدی 127836 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 506 38,102 سلف 41912 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 360 47,050 نقدی 51755 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 240 42,772 نقدی 47049 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 480 42,772 نقدی 47049 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 770 45,580 نقدی 50138 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 38,102 نقدی 41912 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 38,102 نقدی 41912 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 240 39,625 نقدی 43587 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 240 39,625 نقدی 43587 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 37,788 نقدی 41566 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 38,425 نقدی 42267 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 154 43,231 نقدی 47554 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 43,231 نقدی 47554 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 43,231 نقدی 47554 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 220 45,580 نقدی 50138 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 44,171 نقدی 48588 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 880 38,102 سلف 41912 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 38,102 سلف 41912 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 38,102 سلف 41912 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 315 43,231 نقدی 47554 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 43,231 نقدی 47554 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 40,450 نقدی 44495 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 504 38,102 نقدی 41912 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 38,102 سلف 41912 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/05/15 - 20:00:26
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم