آگهی مزایده پتروشیمی امیرکبیر

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

 

مزایده گذار پتروشیمی امیرکبیر

عنوان آگهی مزایده فروش محصولات نامنطبق

شرح آگهی مزایده فروش محصولات نامنطبق واحدهای تولیدی مجتمع

تاریخ انتشار 1396-05-12 دریافت اسناد 1396-05-15

استان خوزستان رسانه منتشرکننده دنیای اقتصاد

شماره تماس 061-52174133

 

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم