آگهی مناقصه آستان قدس رضوی خرید نایلون عریض

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

عنوان آگهی مناقصه خرید نایلون عریض

شرح آگهی مناقصه خرید نایلون عریض (30 توپ با عرض 10 متر و 70 توپ با عرض 12 متر)

تاریخ انتشار 1396-05-12

دریافت اسناد 1396-05-15

استان خراسان رضوی

شماره تماس 051-38492710-12 داخلی 126و124

آدرس مشهد- خیابان دانشگاه 31 (کفائی)- پلاک 4

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم