آگهی مناقصه صنایع هفتم تیر اصفهان برای خرید  11050 کیلوگرم پلاستیک

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

عنوان آگهی مناقصه خرید مقدار 11050 کیلوگرم پلاستیک

شرح آگهی مناقصه خرید مقدار 11050 کیلوگرم پلاستیک آنتی استاتیک در ابعاد مختلف

تاریخ انتشار 1396-05-15

دریافت اسناد 1396-05-21

استان اصفهان

شماره تماس 031-33972228

آدرس کیلومتر 45 جاده اصفهان- مبارکه

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم