آگهی مناقصه آستان قدس رضوی برای ۲۰ هزار عدد سبد پلاستیکی

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

 

عنوان آگهی مناقصه خرید تعداد حدود 20/000 عدد سبد گوجه فرنگی

شرح آگهی مناقصه خرید تعداد حدود 20/000 عدد سبد گوجه فرنگی

تاریخ انتشار 1396-05-15

دریافت اسناد 1396-05-25

استان خراسان رضوی

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم