آگهی مناقصه پتروشیمی غدیر برای تامین جامبوبگ

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

 آگهی مناقصه گذار پتروشیمی غدیر برای تامین جامبوبگ

 

عنوان آگهی مناقصه تامین جامبوبگ

شرح آگهی مناقصه تامین جامبوبگ

تاریخ انتشار 1396-05-15

دریافت اسناد 1396-05-26

استان خراسان رضوی

شماره تماس 06152124306-24260

آدرس منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3

 

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم