قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۱ مردادماه ۱۳۹۶

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۱۱ مردادماه

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 44,000 ریال   -800 1/79  
 فیلم 020 بندر امام 46,700 ریال   -100 /21  
 فیلم 0075 بندر امام 50,000 ریال   -500 /99  
 2420H امیر کبیر 46,300 ریال   1,800 4/04%  
 بادی 0035 41,800 ریال   1,500 3/72  
 تزریقی 52518 44,200 ریال   3,600 8/87  
 بادی BL3 جم 43,500 ریال   -1,500 3/33%  
 F7000ایلام 43,300 ریال   600 1/41  
 بادی X5 مارون 43,600 ریال   3,100 7/65  
 2102 43,300 ریال   -900 2/04  
 2100 50,200 ریال   -1,800 3/46  
 3840 تبریز 43,200 ریال   200 /47  
 PET 821تندگویان 45,000 ریال   40,800 971/43  
 LF0190 45,500 ریال   1,000 2/25  
 PP C30S 44,000 ریال   -2,000 4/35  
 PP Z30S 44,200 ریال   -3,300 6/95  
 PP 548-R 49,200 ریال   -1,800 3/53%  
 P P 552R اراک 44,900 ریال   -2,100 4/47%  
 PVC S65 اروند (کف) 36,100 ریال   950 2/7  
 PVC S65 بندر(کف) 36,100 ریال   900 2/56  
 کریستال 1540تبریز 53,300 ریال   0    
 هایم پک 7240تبریز 58,600 ریال   2,500 4/46  
 ABS تبریز 81,800 ریال   -6,700 7/57%  
 تایتا 321برج 10 75,500 ریال   500 /67  
 اف ام اس (جدید) 67,000 ریال   -2,000 2/9  
 اف اس ای(جدید) 67,000 ریال   -1,000 1/47  
 EPSبانیار 60,000 ریال   -5,500 8/4  
 300 ایران 57,000   -2,000 3/39  
 200 ایران 64,000   3,000 4/92  
 شینهو 2000(بار جدید) 75,000 ریال   0

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم