قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی +۱۰ مردادماه ۱۳۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی +۱۰ مردادماه

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 44,500 ریال   -300 /67%  
 فیلم 020 بندر امام 47,500 ریال   700 1/5%  
 فیلم 0075 بندر امام 50,900 ریال   400 /79%  
 2420H امیر کبیر 46,500 ریال   2,000 4/49%  
 بادی 0035 42,200 ریال   1,900 4/71%  
 تزریقی 52518 42,300 ریال   1,700 4/19%  
 بادی BL3 جم 46,700 ریال   1,700 3/78%  
 F7000ایلام 43,200 ریال   500 1/17%  
 بادی X5 مارون 41,300 ریال   800 1/98%  
 2102 43,800 ریال   -400 /9%  
 2100 51,000 ریال   -1,000 1/92%  
 3840 تبریز 42,300 ریال   -700 1/63%  
 PET 821تندگویان 44,000 ریال   39,800 947/62%  
 LF0190 46,000 ریال   1,500 3/37%  
 PP C30S 44,300 ریال   -1,700 3/7%  
 PP Z30S 44,800 ریال   -2,700 5/68%  
 PP 548-R 48,200 ریال   -2,800 5/49%  
 P P 552R اراک 43,000 ریال   -4,000 8/51%  
 PVC S65 اروند (کف) 35,900 ریال   750 2/13%  
 PVC S65 بندر(کف) 35,950 ریال   750 2/13%  
 کریستال 1540تبریز 54,000 ریال   700 1/31%  
 هایم پک 7240تبریز 57,500 ریال   1,400 2/5%  
 ABS تبریز 81,600 ریال   -6,900 7/8%  
 تایتا 321برج 10 76,000 ریال   1,000 1/33%  
 اف ام اس (جدید) 65,000 ریال   -4,000 5/8%  
 اف اس ای(جدید) 65,000 ریال   -3,000 4/41%  
 EPSبانیار 61,000 ریال   -4,500 6/87%  
 300 ایران 56,500   -2,500 4/24%  
 200 ایران 58,000   -3,000 4/92%  
 شینهو 2000(بار جدید) 74,000 ریال   -1,000 1/33%

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم