آگهی مزایده ضایعات پلیمری پتروشیمی جم

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

مزایده گذار توسعه انرژی پاد کیش

عنوان آگهی مزایده فروش ضایعاتی پلیمری

شرح آگهی مزایده فروش ضایعاتی پلیمری

تاریخ انتشار 1396-04-25

دریافت اسناد 1396-04-31

استان تهران

شماره تماس 02188719021

آدرس تهران خ ولیعصر

 

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم