اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 253 35,238 نقدی 105714 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی جم 33 36,820 نقدی 110460 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پتروشیمی جم 88 31,322 نقدی 93966 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 605 36,351 نقدی 109053 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 300 17,692 نقدی 21230 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پتروشیمی تخت جمشید 55 21,000 نقدی 63000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پتروشیمی لاله 1,012 37,065 نقدی 111195 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پتروشیمی تخت جمشید 48 40,000 نقدی 120000 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید 88 25,000 نقدی 75000 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 198 31,266 نقدی 37519 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 25,219 نقدی 30262 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 154 28,950 نقدی 34740 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 800 40,770 نقدی 122310 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 44 28,141 نقدی 84423 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه2 پتروشیمی بندرامام 55 40,933 نقدی 122799 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه1 پتروشیمی بندرامام 22 46,050 نقدی 138150 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پتروشیمی بندرامام 100 38,180 نقدی 114540 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پتروشیمی بندرامام 22 42,953 نقدی 128859 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 253 40,933 نقدی 122799 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 50 46,050 نقدی 138150 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 10 32,946 نقدی 98838 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 30 37,064 نقدی 111192 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 10 32,946 نقدی 98838 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 60 37,064 نقدی 111192 عمده عادی
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 25,733 نقدی 30879 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین کلوخه پتروشیمی بندرامام 25 18,834 نقدی 56502 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی بندرامام 10 15,067 نقدی 45201 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی بندرامام 50 22,600 نقدی 67800 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 پتروشیمی بندرامام 15 20,716 نقدی 62148 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 15 30,133 نقدی 90399 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/04/26 - 19:10:42
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم