اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۷ تیرماه ۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۷ تیرماه ۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 399 37,624 نقدی 41386 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 990 37,624 سلف 41386 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 1,012 40,911 نقدی 45002 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 32,167 سلف 38600 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 506 37,667 نقدی 41433 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 1,012 36,076 نقدی 39683 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 1,936 41,884 نقدی 125652 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 506 40,203 نقدی 44223 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 36,793 نقدی 40472 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 396 38,411 نقدی 42252 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 286 36,414 نقدی 40055 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 66 37,512 نقدی 41263 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,100 37,982 نقدی 41780 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 220 41,183 نقدی 45301 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 224 45,301 نقدی 49831 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 320 47,726 نقدی 52498 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 240 53,479 نقدی 58826 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 41,183 سلف 45301 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 66 34,740 سلف 41688 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 37,700 نقدی 113100 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 32,167 نقدی 38600 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 31,524 نقدی 37828 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 48,437 نقدی 145311 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,486 32,167 نقدی 38600 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 48,915 نقدی 146745 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 49,848 نقدی 149544 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 49,848 نقدی 149544 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 48,915 نقدی 146745 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 50,631 نقدی 151893 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 506 35,144 نقدی 38658 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 110 34,389 نقدی 37827 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 37,203 نقدی 40923 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,320 35,453 نقدی 38998 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 500 41,183 سلف 45301 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,002 36,105 نقدی 39715 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 418 51,167 نقدی 56283 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 32,167 سلف 38600 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 399 51,167 نقدی 56283 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 32,167 نقدی 38600 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 550 51,167 نقدی 56283 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 220 36,537 نقدی 40190 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 37,667 نقدی 41433 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 82,358 نقدی 90593 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 70,156 نقدی 77171 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,540 38,411 نقدی 42252 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 110 38,411 نقدی 42252 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 41,900 نقدی 46090 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 38,411 نقدی 42252 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 41,183 نقدی 45301 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 550 39,153 نقدی 43068 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 1,496 41,183 نقدی 45301 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 45,301 نقدی 49831 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 41,884 نقدی 125652 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 594 41,183 نقدی 45301 عمده عادی
آخرین بروز رسانی: 1396/04/26 - 19:10:42
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم