آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۶ تیرماه ۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۶ تیرماه ۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نوید زرشیمی نقدی 37,624 126 37,624 147 126 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J
پلی پروپیلن جم سلف 37,624 880 37,624 682 594 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی 37,978 480 37,978 96 72 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
پتروشیمی کردستان نقدی   240 37,888 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R
پلی پروپیلن جم نقدی 45,486 154 43,789 660 154 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 38,543 418 37,624 1100 418 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی شازند نقدی 41,769 500 40,911 980 500 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 46,985 420 42,714 9849 420 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی   110 43,645 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پلی پروپیلن جم سلف 42,817 1210 42,714 1364 1210 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 37,667 480 37,667 288 288 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پلی پروپیلن جم نقدی 38,111 660 37,624 1298 660 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250
پتروشیمی پلی نار نقدی 37,624 903 37,624 483 462 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی 41,884 5500 41,884 2948 2882 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 38,332 500 37,624 1060 500 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم نقدی 38,528 1430 37,624 3960 1430 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پلیمر کرمانشاه نقدی 38,411 480 38,411 24 24 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
پتروشیمی لرستان نقدی 36,076 240 36,076 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G
پتروشیمی شازند نقدی   700 42,714 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی 36,793 240 36,793 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 37,624 0 37,624 441 441 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03
پتروشیمی مهاباد نقدی 39,153 240 39,153 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE
پتروشیمی شازند نقدی   600 42,714 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01
پتروشیمی مهاباد نقدی 37,978 240 37,978 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی   220 45,043 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 46,985 420 42,714 7686 420 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نوید زرشیمی نقدی   105 43,789 21 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 37,978 1500 37,978 360 240 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,978 0 37,978 40 40 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 33,120 0 33,120 44 44 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 38,265 500 37,624 1280 500 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم نقدی 44,056 110 42,714 242 110 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 41,884 0 41,884 1122 1122 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
پتروشیمی کردستان نقدی 41,183 240 41,183 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 37,624 0 37,624 286 286 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 44,033 220 42,714 858 220 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 38,021 399 37,624 672 399 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 42,284 105 39,954 294 105 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
پلی پروپیلن جم سلف 45,868 440 45,868 418 396 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/04/26 - 19:12:31
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم