قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی +۲۶ تیرماه ۱۳۹۶

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی +۲۶ تیرماه

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 43,700 ریال   -1,100 2/46%  
 فیلم 020 بندر امام 45,300 ریال   900 2/03  
 فیلم 0075 بندر امام 48,200 ریال   -2,300 4/55%  
 2420H امیر کبیر 45,000 ریال   500 1/12%  
 بادی 0035 40,800 ریال   500 1/24  
 تزریقی 52518 42,700 ریال   2,100 5/17  
 بادی BL3 جم 44,600 ریال   -400 /89%  
 F7000ایلام 43,700 ریال   1,000 2/34%  
 بادی X5 مارون 40,700 ریال   200 /49  
 2102 43,800 ریال   -400 /9%  
 2100 48,500 ریال   -3,500 6/73%  
 3840 تبریز 41,800 ریال   -1,200 2/79%  
 PET 821تندگویان 42,400 ریال   38,200 909/52  
 LF0190 44,900 ریال   400 /9%  
 PP C30S 45,600 ریال   -400 /87  
 PP Z30S 45,400 ریال   -2,100 4/42  
 PP 548-R 49,500 ریال   -1,500 2/94%  
 P P 552R اراک 44,500 ریال   -2,500 5/32  
 PVC S65 اروند (کف) 35,800 ریال   650 1/85%  
 PVC S65 بندر(کف) 35,800 ریال   600 1/7%  
 کریستال 1540تبریز 52,400 ریال   800 1/55  
 هایم پک 7240تبریز 56,500 ریال   300 /53%  
 ABS تبریز 84,700 ریال   -3,800 4/29%  
 تایتا 321برج 10 75,500 ریال   500 /67%  
 اف ام اس (جدید) 68,500 ریال   -500 /72%  
 اف اس ای(جدید) 68,500 ریال   500 /74%  
 EPSبانیار 64,000 ریال   -1,500 2/29%  
 300 ایران 58,500   -500 /85%  
 200 ایران 65,000   4,000 6/56%  
 شینهو 2000(بار جدید) 75,500 ریال   500 /67%

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم