آگهی مناقصه دو میلیون عدد ظرف فومی تک پرسی برای آستان قدس رضوی

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

 

عنوان آگهی مناقصه خرید 2/000/000 عدد ظرف فومی تک پرسی

شرح آگهی مناقصه خرید 2/000/000 عدد ظرف فومی تک پرسی درجه یک

 

تاریخ انتشار 1396-04-25

دریافت اسناد 1396-04-28

استان خراسان رضوی

شماره تماس 051-

32001113

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم