آگهی مناقصه تامین و توزیع نایلکسهای تجزیه پذیر، شهرداری کرج

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

مناقصه گذار ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج

عنوان آگهی مناقصه تامین و توزیع نایلکسهای تجزیه پذیر

شرح آگهی مناقصه تامین و توزیع نایلکسهای تجزیه پذیر مصرفی بازارهای تحت پوشش سازمان

 

تاریخ انتشار 1396-04-21
دریافت اسناد 1396-04-25

استان البرز

شماره تماس 026-32544243

آدرس واحد امور پیمانهای سازمان / کرج - بالاتر از میدان طالقانی - جنب دانشگاه علوم پزشکی - ساختمان اداری

توضیحات

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم