مناقصه خرید کیسه خالی دولایه 90*60 به تعداد ۳۵۰۰۰۰۰ تخته

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

مناقصه گذار خدمات حمایتی کشاورزی

عنوان آگهی مناقصه خرید کیسه خالی

شرح آگهی مناقصه خرید کیسه خالی دولایه 90*60 به تعداد 3/500/000 تخته

تاریخ انتشار

1396-04-15

دریافت اسناد 1396-04-25

استان تهران

شماره تماس 021-88873803

آدرس تهران-خ گاندی

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم