مزایده گذار داروسازی شیراز سرم، ضایعات بطری، پریفرم، نایلون و نایلکس

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

مزایده گذار داروسازی شیراز سرم

عنوان آگهی مزایده فروش ضایعات آسیاب شده بطری ،پانچ،پری فرم ،نایلون و نایلکس

شرح آگهی مزایده فروش ضایعات آسیاب شده بطری ، پانچ، پری فرم ،نایلون و نایلکس ، هنگرآسیاب شده ، کپ ورابر ضایعاتی ، کارتن

تاریخ انتشار 1396-04-22

دریافت اسناد 1396-05-04

استان فارس

شماره تماس 0713640796162

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم