مزایده گذار شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعت پلاستیک، آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی پلاستیکی

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

مزایده گذار سرمایه گذاری و توسعه صنایع پلاستیک

عنوان آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی

شرح آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1 - بشکه پلاستیکی 2 - بشکه فلزی 3 - پالت چوبی ضایعاتی 4 - نایلون سفید ضایعاتی 5 - پلاستیکم ضایعاتی

تاریخ انتشار 1396-04-24

دریافت اسناد 1396-04-27

استان زنجان

شماره تماس

آدرس کیلومتر 15 اتوبان زنجان - قزوین

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم