مزایده گذار پتروشیمی مارون، آگهی مزایده فروش ۲۰۰ تن کاتالیست مستعمل

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

مزایده گذار پتروشیمی مارون

عنوان آگهی مزایده فروش 200 تن کاتالیست مستعمل

شرح آگهی مزایده فروش 200 تن کاتالیست مستعمل

تاریخ انتشار 1396-04-24 دریافت اسناد 1396-05-01

استان بوشهر رسانه منتشرکننده دنیای اقتصاد

شماره تماس

آدرس بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم