قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۲۴ تیرماه ۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۲۴ تیرماه

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 43,700 ریال   -1,100 2/46%  
 فیلم 020 بندر امام 44,400 ریال   0 %  
 فیلم 0075 بندر امام 48,400 ریال   -2,100 4/16%  
 2420H امیر کبیر 45,000 ریال   500 1/12%  
 بادی 0035 40,600 ریال   300 /74%  
 تزریقی 52518 42,000 ریال   1,400 3/45%  
 بادی BL3 جم 45,000 ریال   0 %  
 F7000ایلام 43,000 ریال   300 /7%  
 بادی X5 مارون 40,500 ریال   0 %  
 2102 43,800 ریال   -400 /9%  
 2100 48,500 ریال   -3,500 6/73%  
 3840 تبریز 42,000 ریال   -1,000 2/33%  
 PET 821تندگویان 42,400 ریال   38,200 909/52%  
 LF0190 44,000 ریال   -500 1/12%  
 PP C30S 45,300 ریال   -700 1/52%  
 PP Z30S 45,000 ریال   -2,500 5/26%  
 PP 548-R 50,500 ریال   -500 /98%  
 P P 552R اراک 47,500 ریال   500 1/06%  
 PVC S65 اروند (کف) 35,100 ریال   -50 /14%  
 PVC S65 بندر(کف) 35,000 ریال   -200 /57%  
 کریستال 1540تبریز 51,700 ریال   100 /19%  
 هایم پک 7240تبریز 56,300 ریال   100 /18%  
 ABS تبریز 85,000 ریال   -3,500 3/95%  
 تایتا 321برج 10 75,500 ریال   500 /67%  
 اف ام اس (جدید) 68,500 ریال   -500 /72%  
 اف اس ای(جدید) 68,500 ریال   500 /74%  
 EPSبانیار 64,000 ریال   -1,500 2/29%  
 300 ایران 58,500   -500 /85%  
 200 ایران 65,000   4,000 6/56%  
 شینهو 2000(بار جدید) 75,500 ریال   500 /67%
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم