قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۲۱ تیرماه ۱۳۹۶

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

 

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۲۱ تیرماه

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 44,000 ریال   -800 1/79%  
 فیلم 020 بندر امام 44,000 ریال   -400 /9%  
 فیلم 0075 بندر امام 49,000 ریال   -1,500 2/97%  
 2420H امیر کبیر 46,000 ریال   1,500 3/37%  
 بادی 0035 40,000 ریال   -300 /74%  
 تزریقی 52518 41,500 ریال   900 2/22%  
 بادی BL3 جم 44,700 ریال   -300 /67%  
 F7000ایلام 43,300 ریال   600 1/41%  
 بادی X5 مارون 40,300 ریال   -200 /49%  
 2102 43,800 ریال   -400 /9%  
 2100 48,500 ریال   -3,500 6/73%  
 3840 تبریز 42,000 ریال   -1,000 2/33%  
 PET 821تندگویان 42,400 ریال   38,200 909/52%  
 LF0190 45,200 ریال   700 1/57%  
 PP C30S 45,700 ریال   -300 /65%  
 PP Z30S 45,700 ریال   -1,800 3/79%  
 PP 548-R 50,500 ریال   -500 /98%  
 P P 552R اراک 47,500 ریال   500 1/06%  
 PVC S65 اروند (کف) 35,100 ریال   -50 /14%  
 PVC S65 بندر(کف) 35,150 ریال   -50 /14%  
 کریستال 1540تبریز 51,800 ریال   200 /39%  
 هایم پک 7240تبریز 55,800 ریال   -400 /71%  
 ABS تبریز 88,000 ریال   -500 /56%  
 تایتا 321برج 10 77,000 ریال   2,000 2/67%  
 اف ام اس (جدید) 69,500 ریال   500 /72%  
 اف اس ای(جدید) 69,500 ریال   1,500 2/21%  
 EPSبانیار 64,500 ریال   -1,000 1/53%  
 300 ایران 58,000   -1,000 1/69%  
 200 ایران 65,000   4,000 6/56%  
 شینهو 2000(بار جدید) 75,000 ریال   0 %

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم